BUTCHER CLEAVER 28CM WHITE

27171.28 – BUTCHER CLEAVER 28CM WHITE

Description

27171.28 – BUTCHER CLEAVER 28CM WHITE Material: POM – POLYOXYMETHYLENE